Uddannelse


Jeres barn kan meget vel være i gang med en uddannelse. Hvis de unge med særlige behov ikke kan gennemføre et almindeligt uddannelsesforløb, kan han/hun være berettiget til en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Det er en uddannelse som er tilrettelagt i forhold til handicap og behov. Ønsker I denne uddannelse, skal I kontakte Uddannelsesvejledningen

Det er Uddannelsesvejledningen som indstiller til deltagelse i STU. Uddannelsen varer tre år, og den unge kan starte efter folkeskolen.

Mens den unge går på STU kan de få kontanthjælp eller førtidspension. Det skal nævnes, at elever på STU er undtaget formuereglerne hvis de modtager kontanthjælp, hvilket betyder, at de kan beholde en evt. børneopsparing.


For unge, som går på en SU-berettiget videregående uddannelse, kan der søges handicaptillæg, som kompensation for at den studerende ikke kan varetage et bijob.


Derudover er det vigtigt at huske, at får den unge behov for særlige hjælpemidler, praktisk hjælp eller specialpædagogisk støtte undervejs på en uddannelse, er det uddannelsesinstitutionen som I skal henvende jer til. Det hedder sektoransvarlighedsprincippet.

Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte