Nødvendige merudgifter, servicelovens §100


Hvis du er mellem 18 og folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge kommunen om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter. Det gælder dog ikke, hvis du modtager førtidspension efter den gamle pensionsordning, med mindre du udover din førtidspension også er bevilget tilskud til BPA (§95 eller §96). Det er altså i sidste ende en konkret og individuel vurdering, hvornår en udgift er en nødvendig udgift - altså om udgiften er nødvendig, og om der i det hele taget er tale om en merudgift.

Det gælder således, at det kan indgå i vurderingen om udgifter er nødvendig, om det er normalt at afholde udgiften, om der er tale om en merudgift, om der kompenseres for merudgifter, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og i givet fald om merudgiften - sammenlignet med andre ikke-handicappede - er almindelig at have.


Merudgifter kan være medicin, vinduespudsning, snerydning, klipning af hæk, ekstra vask, transport til og fra uddannelse, behandling, familiebesøg og fritidsinteresser. Der skal vel at mærke være tale om udgifter, som du har som følge af den nedsatte funktionsevne. Der kan være tale om løbende udgifter eller enkeltstående udgifter.


For at komme i betragtning skal du sandsynliggøre dine ekstra udgifter, og ikke nødvendigvis dokumentere dine udgifter. Du skal have merudgifter for mere end kr. 6.108,- om året. Overstiger dine merudgifter denne grænse, udmåler kommunen merudgiftsydelsen på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte