Tilbud til voksne med udviklingshandicap


Man er voksen når man bliver 18 - sådan gælder det for vore børn, som for alle andre. Dermed er der også en masse ting som træder i kraft; bl.a. stemmeret, egen forsørgelse, selvbestemmelse over økonomiske og personlige sager, de unge kan optage lån, bestemme om de vil flytte hjemmefra....Dette er en række juridiske bestemmelser, som godt kan være lidt besværlige, da vore børns udviklingstrin måske ikke helt er nået til at kunne tage stilling til ovennævnte.


Der er dog stadig mange spørgsmål, som den unge og jer som forældre, skal tage stilling til. Overgangen giver ofte anledning til problemer, fordi mange forskellige love, som administreres af forskellige instanser, er i spil. Derfor kommer der på disse sider nogle råd til, hvad I med fordel kan være opmærksomme på.

Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte