I Rudersdal Kommune  er der udarbejdet en strategi for en tidlig og forebyggende hjælp, hvis et barn ikke trives eller ikke udvikler sig som forventet. Strategien kan du læse/hente her.Kommunen skriver: "Det er vigtigt at sætte ind tidligt og give den rette støtte, mens udfordringerne stadig er små og ikke har udviklet sig. Målet er, at færre børn og unge får brug for en mere indgribende indsats senere i livet."


Der findes flg. dagtilbud for børn med udviklingshæmning o.lign.:

Børnehuset Rudegårds Allé - et specialpædagogisk dagtilbud. Børnehuset modtager børn fra 0-7 år og har lang erfaring med at arbejde med børn med særlige behov.  Børnehuset er normeret til 19 børn:

- Betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

- Autismespektrumforstyrrelse

- ADHD

- For tidligt fødte

- Børn der har haft en svær start på livet

- Børn uden diagnoser

Børnene er inddelt i grupper. Gruppernes særlige kompetenceområde opdateres i forhold til børnenes vanskeligheder. Derfor kan alle børn profitere af børnehusets tilbud - uanset hvilke vanskeligheder barnet har.

Børnehuset Rudegårds Allé drives af Rudersdal Kommune efter Servicelovens §32


Børnehuset Sjælsø - et almindeligt børnehus for 80 børn i alderen 0-6 år. Børnehuset rummer også  en specialgruppe med 6-8 såkaldte "pluspladser" for børn med særlige behov.


Tusindbenshuset - en integreret vuggestue og børnehave for i alt  112 børn. Institutionen har to "pluspladser".


Derudover har kommunen mulighed for at henvise dit barn til en egnet instution udenfor kommunen. Rudersdal Kommune indgår i et kommunalt netværk på børneområdet kaldet  "Midt", som består af kommunerne  Allerød, Herlev, Egedal, Furesø, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Derfor vil kommunen oftest henvise til en institution beliggende i én af disse kommuner. Tilbuddene kan du finde på Tilbudsportalen. Se mere her:


Dagtilbud - vuggestue og børnehave


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte