Børnefaglig undersøgelse (§50 i Serviceloven)


En børnefaglig undersøgelse er en undersøgelse og kortlægning af barnets og familiens forhold. Formålet med undersøgelsen et skabe et grundlag for at vurdere, om der er behov for støtte – og i givet fald hvilken støtte. Undersøgelsen udarbejdes på baggrund af samtaler med barnet i det omfang det er muligt, samtaler med jer som familie og på udtalelser fra fagpersoner, der kender barnet. Det kan f.eks. være pædagogen i børnehaven, læge  eller andre fagpersoner.

Undersøgelsen er lovpligtig. Den børnefaglige undersøgelse skal sætte fokus på en række forhold. Det drejer sig om:


- Barnets udvikling og adfærd

- Familieforhold

- Skoleforhold

- Sundhedsforhold

- Fritidsforhold og venskaber


Først når undersøgelsen er afsluttet, vil forvaltningen tage stilling til, om I som familie, eller jeres barn har brug for særlig støtte – og hvilken støtte, der er behov for - f.eks. hvis I  gerne vil have aflastning.


NB: Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har udtrykt bekymring om den praksis der er nogen steder for disse undersøgelser. Det kan f.eks. være manglende udmelding af sagsbehandlingstid, eller fordi borgeren ikke er blevet inddraget i sagen, mangler i oplysningsgrundlaget eller en udmåling, som, Den Uvildige Konsulentordning vurderer, er på kanten af intentionen med loven. Læs mere her

En § 50-undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år.


Læs lovteksten: Serviceloven Kap. 11, § 50 stk. 1.Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte