Der gives jvf. Serviceloven dækning for en række udgifter i forbindelse med behandling og træning. Det er værd at nævne, at kommunens opgave er at hjælpe - og at yde hjælp til at I som familie, ved hvilken hjælp, der er nødvendig - altså en vejledningspligt. Meget tyder på, at sagsbehandlerne ikke altid har den nødvendige tid til at  gøre dette  helt i top. Det kan derfor være en god idé, at sætte sig ind i disse regler også.


Den Uvildige Konsulent Ordning beskriver bl.a. Befordringsudgifter i forbindelse med sygehusbehandling, kortere - og længerevarende behandlinger (§11, §86,  §52), visse former for medicin, øjenplaster, vedlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi, behandlingsredskaber og  hjælpemidler.


Læs meget mere her

Behandling og træning af børn


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte