FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989, og mere end 190 lande har skrevet under på, at de vil følge konventionens artikler.


Børnekonventionens ordlyd siger blandt andet, at alle børn har ret til at overleve, til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at udvikle sig gennem skole og medbestemmelse. 

Disse formuleringer gælder også børn med udviklingshæmning og særlige behov, som - selvom de har megen brug for støtte, behandling og hjælp fra vi forældre, øvrig familie og det offentlige -   også er individer og unikke mennesker.  Det skal vi prøve at huske på:-)


Der er mange aspekter af et børneliv som - i vore familier - ikke er helt som i en "normal" familie, og som heller ikke lige kommer på samme tidspunkt som i en "normal" familie; valg af daginstitution, skole, SFO osv.

På disse undersider forsøger vi at give et overblik over de muligheder der i dag findes lovgivningsmæssigt og i Rudersdal Kommune.


NB: Det er værd at bemærke, at som forvaltningen er bygget op i Rudersdal Kommune overgår børn med særlige behov til "Psykiatri og Handicap" når de fylder 18 år. MEN der sker ingen udveksling af oplysninger mellem "Børneområdet" og "Psykiatri og Handicap" før de fyldte 18 år. Det betyder, at det ville være en god idé - i god tid - at varsle "Psykiatri og Handicap", hvis I f.eks. har ønsker om en bolig til jeres barn.


Tilbud til børn og unge med udviklingshandicap i Rudersdal


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte