Der findes et hav af praktiske hjælpemidler, som kan kompensere for de udfordringer, I møder med et barn med særlige behov. Her i uprioriteret rækkefølge - og med tak til Gentofte Forældreforeningen for dele af oversigten.


Udgifter til nedenstående kan enten søges som:

- Merudgiftsydelser jvf. §41 for børn - f.eks. kommunikationskurser. Se kommunens side herom

- Nødvendige merudgifter jvf. §100 for voksne

- Kropsbårne hjælpemidler (fodindlæg eller kommunikationsværktøj)

- Hjælpemidler (se liste her, lovteksten findes i Serviceloven §112)


Vi understreger, at det er meget vanskeligt at beskrive hvordan du ansøger, hvor du henvender dig i kommunen og om du er berettiget til at søge om fuld eller delvis dækning af nedenstående. Derfor er det bedste råd, at kontakte din sagsbehandler, som kan vejlede dig.


Boardmaker

Dal-Pres 47 38 33 40 www.dal-pres.dk

Boardmaker er et program til at designe og oprette symbolbaseret materiale og kommunikationstavler. Der er tale om et computerprogram med tegnede billeder, som kan laves med eller uden farver.


Kursus i Boardmaker

Kommunikationscenteret, www.kc-hil.dk

Skansevej 2D - 3400 Hillerød - T: 48 24 22 00


Trin for Trin-bøger (færdighedstræning)

Specialpædagogisk forlag 97 12 84 83 www.spf-herning.dk


Samtalekort - også på tegn

Materialcentret - center for visuelle og auditive undervisningsmaterialer


Ledsagerkort

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.

www.handicap.dk


"Scan How" - Selvstændighed og Livskvalitet

En app til større selvstændighed i hverdagen for mennesker med autisme (ASF), ADHD, Alzheimers eller andre kognitive forstyrrelser. Mange års pædagogisk erfaring ligger til grund for "Scan How". Et helt unikt hjælpemiddel hvor fagpersoner og forældre nemt og hurtigt kan lave arbejdsgange eller socialhistorier med billede, tekst video og lyd. Print en QR-kode direkte fra app'en, som linker til den visuelle arbejdsgang, du har oprettet.


Do2learn

www.do2learn.com engelsk site m/bøger, piktogrammer, kalender-opgaver, læringsspil & software som kan downloades gratis.


Hvasko

Pædagogisk vejledning. Se navnlig på Idé katalog med sociale historier, skemaer, og materialer.

www.hvasko.dk


Kugledyne

Protac A/S, 8000 Aarhus C, 86 19 41 03, www.protac.dk

Protac kugledynen er et beroligende og sansestimulerende hjælpemiddel som er med til at give øget kropsbevidsthed. Kugledynen øger fornemmelsen af kroppens grænser og giver tryghed.

Mennesker med ADHD har ofte en motorisk uro, der gør at de har svært ved at slappe af og ikke mindst svært ved at sove/falde i søvn. Det er ret generelt for mennesker med ADHD at de har sværere ved at fornemme kroppens grænser end andre og at det er med til at skabe den motoriske uro som de har. Kugledynen hjælper med at stimulere følesansen og muskel og ledsansen, der hjælper til at mærke sig selv bedre og er derfor med til at skabe en ro over kroppen. Det vil sige at de har lettere ved at finde ro og derved også hjælper til både at falde betydelig hurtigere til ro end normalt og hjælper med en bedre søvn. En dårlig søvn er ofte med til at man har mindre energi dagen efter og at man derfor er mere ukoncentreret og mindre oplagt.

 

KAT-kassen

KAT-kassen er et et værktøj til personer, der hjælper med at kommunikere om følelser, tanker og adfærd, der øger indsigt og letter dialogen. KAT-kassen er såvel en systematisk metode til at håndtere en samtale, som et idekatalog der kan bruges fleksibelt i kombination og hver for sig i et utal af forskellige sammenhænge.

KAT-kassen kan bruges af forældre, lærere, pædagoger, psykologer og fagfolk som arbejder med børn, unge og voksne, hvor det er i centrum at udvikle sin selvforståelse, forståelsen af andre og adfærd samt ændre det sociale samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer.

www.cat-kit.com


'Indkøbsseddel i billeder' er et materiale, der kan gøre hverdagen lettere for svage læsere, udviklingshæmmede og fremmedsprogede. Materialet er egnet til såvel planlægning af indkøb og som støtte i sprogindlæringen mv. Kan lånes på biblioteket


"Billedopskrifter i kæmpeformat", der er en serie opskrifter til børn. Billederne kan hænges op, så mange kan se forløbet i dem samtidig. Fås hos COOP


Gotalk Now - et taleprogram til IPads, som kan hentes som App i Appstore/Itunes

Kommunikationscentret i Hillerød afholder kurser heri.

Programmet er intuitivt, og giver god hjælp til opbygning

Har 4 kerneord som følger med på alle sider

Der er tilstrækkelig mulighed for at afgrænse mulighederne i programmet

Det er nemt at dele egne og andres sider

Automatisk backup med iCloud

Let at arbejde med billeder og video taget med iPad’en


Avaz - et taleprogram til IPads, som kan hentes som App i Appstore/Itunes

Kommunikationscentret i Hillerød afholder kurser heri.

Programeres på dansk

Dansk syntetisk tale

Tastatur med ordforslag (ikke ordprædiktion)

Har en færdig opsætning med hurtig kommunikation

Simple Stick-symboler

Mulighed for søgefunktion

Editor til at lave sætninger


ChatAble - et taleprogram til IPads, som kan hentes som App i Appstore/Itunes

Pt den nyeste version på markedet. Se film om programmet herTimeTimer hjælper til tidsforståelse. De henvender sig til alle der har brug for en håndsrækning, som husketavle eller fordi man har et reelt behov for piktogrammer og mere støtte. www.timetimer.dk.

Manglende tidsforståelse skaber let stress, dårlig koncentration, de sociale relationer påvirkes, osv. Med TimeTimer trænes tidsforståelse med synets hjælp. Se hvor lang tid man har til at klare en opgave eller hvornår man skal afsted. Mange tablets har i øvrigt samme funktion.


Tegneserie-samtaler er en interaktionsmetode mellem to eller flere personer, der inddrager enkelte symboler og figurtegninger om hvad personerne gør, tænker og føler. Tegneserie-samtaler hjælper personer med autisme til at forstå og følge med i de hurtige vekselvirkninger af information og signaler, der opstår i løbet af en samtale. Ved at sætte tempoet ned og samtidig visualisere elementer i samtalen, øger man sandsynligheden for, at et barn kan opnå kontrol og kompetence i en social situation.


AB Handic Help har en vid række af artikler, som hver især styrker dit barn, f.eks. mundmotirisk legetøj, sanselegetøj, computerspil m.v.


Butik KIK - hjælpemiddel butik især for svagtseende

Praktiske hjælpemidler


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte