Der findes rigtig meget at hente på nettet. Det kan være om de seneste afgørelser i Ankestyrelsen, om tilbudene i Rudersdal Kommune, om forskellige diagnoser osv. Her blot et lille udpluk.


Lokale sider

Frivilligcentret - et møde- og rådgivningssted for små kommunale foreninger. Frivilligcentret lægger hus til mange af vore arrangementer.

Handicaprådet - oversigt over medlemmer, dagordner og referater, pjeser og årsberetninger (kig i venstre menu)


De store landsdækkende interesseorganisationer:


LEV (www.lev.dk) er interesseorganisation for udviklingshæmmede (Forældreforeningen i Rudersdal er medlem af lokalkredsen Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal).

Danske Handicaporganisationer (www.handicap.dk) er en paraplyorganisation for flere handicapgrupper.

Landsforeningen Autisme (www.autismeforening.dk)

Aspergerforeningen, (www.aspergerforeningen.dk)

ADHD foreningen (www.adhd.dk)

Dansk Handicapforbund - forening for bevægelseshandicappede.


Andre landsdækkende interesseorganisationer:

GUU-GUA foreningen arbejder for mennesker med diagnosen Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden (GUA) samt beslægtede diagnoser. (www.guu-gua.dk)

OCD-foreningen (www.ocd-foreningen.dk)

Handicappede børn og unge uden diagnose (www.hbud.dk)

UniqueDanmark er en forening for forældre og pårørende til børn med sjældne kromosomafvigelser (www.uniquedanmark.dk)


Følgende andre foreninger, som måske kan give inspiration:

Forældreforening for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse i Høje Taastrup kommune, www.autismeforum.dk

Forening for tidlig og intensiv behandling af børn med autisme, www.abaforeningen.dk

Forening for forældre med specialbørn i Køge kommune http://www.specialbørn.dk/


Nationale råd, styrelser mv.:

Den Uvildige Konsulent Ordning - en selvejende instution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Socialministeriet). (www.dukh.dk)

Det Centrale Handicap Råd - rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Socialministeriet) - arbejdsområdet for handicappede

Socialstyrelsen

Klagenævnet for Specialundervisning en hjemmeside som giver et overblik over sagsbehandlingen af klager over afgørelser om specialundervisning.

Ankestyrelsen - behandler klager over kommunens afgørelser

Statsforvaltningen vedr. værgemål


Øvrige nyttige links:

Oversigt over specialskoler i hovedstadsområdet

Links


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte