Særlige klubtilbud (SEL § 36)


For de skolesøgende børn og unge, som på grund af deres handicap ikke kan gøre brug af de 'almindelige' fritids- og klubtilbud i 'Dagtilbudsloven', skal kommunen stille særlige klubtilbud til rådighed.


Der er tale om mindre handicapgrupper, som har ganske særlige behov, som ikke kan dækkes gennem andre tilbud.


Vurderingen af, om den unge med handicap skal tilbydes det ene eller det andet skal tage udgangspunkt i en konkret individuel vurdering, hvor den unges samlede situation - herunder alder, helbredsmæssig tilstand og behovet for at være sammen med andre unge skal vurderes.


I Rudersdal Kommune findes der relativ få muligheder for en aktiv fritid med særlige behov;


HI – paraplyorg.f handicap


o   HASØ – handicapsvømning (andre må godt deltage) hver tirsdag på Trørødskolen fra 18:30 – 20:00


o   Svømning i Allerød


o   Svømning i Farum

Velkommen til Forældreforeningen i Rudersdal


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte