"Udviklingshæmmet kaldes mennesker, som har dårlige intellektuelle evner og social tilpasning opstået før 18 årsalderen.

Det skyldes mange forskellige årsager såvel før, som under og efter fødslen. I de fleste tilfælde er der ingen helbredende behandling. Udviklingshæmningen betyder for de flestes vedkommende en reduceret selvstændighed og social funktion. Udviklingshæmning er blandt de hyppigst forekommende kroniske handicap i samfundet. Man regner med, at 1-3 % af befolkningen har en moderat form for udviklingshæmning, mens 0,3-0,5 % har svær udviklingshæmning. Drenge/mænd er i overtal" (Kilde: Sundhed.dk). Disse faktorer gør det nødvendigt, at der er etableret en række tilbud som kan formilde, afhjælpe og behandle disse mennesker. Og meget kan opnås med behandling.


På underpunkterne på disse sider, har vi forsøgt at samle lidt af al den viden der findes. Vi har også samlet links og eksempler på bøger, som med fordel kan læses.


Du er meget velkommen til at bidrage til at udbygge disse sider, hvis du har noget stof, du mener ville være relevant.

Værd at vide


Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte