Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte

Fakta

Foreningens formål er, at:

 • iværksætte arrangementer som giver medlemmerne mulighed for at støtte og styrke hinanden
 • sprede kendskabet til – og arbejde for en større forståelse for personer med udviklingshandicap og for deres familiers situation
 • forbedre muligheder og vilkår for personer med udviklingshandicap i Rudersdal Kommune, således at deres evner udvikles og udnyttes bedst muligt
 • fremme etableringen af bofællesskaber og bosteder i Rudersdal Kommune
 • repræsentere de handicappede og deres pårørende i forhold til kommunal-bestyrelse og de i tilknytning hertil, nedsatte råd og udvalg samt andre myndigheder

Meningsgivende arbejde

Frivilligt arbejde giver meget mening. Det gælder også i Forældreforeningen. Og flere af bestyrelsens medlemmer har været med fra start. Vi byder alle velkomne til at give en hånd med.....men det er helt frivilligt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling afholdes i marts. Denne varsles to uger før.

5 medlemmer er på valg i lige år.

4 medlemmer er på valg i ulige år.

 • Fmd. Steen Christensen
 • Næstfmd. Anne G. Bonné
 • Kasserer Jytte Pedersen
 • Berit Lie Jonassen
 • Annette Munkedal

Suppleanter:

 • Hanne Trillingsgaard

Forældreforeningen blev stiftet d. 16. januar 2003


Det første møde blev holdt 24. april 2003. Straks fra start blev der nedsat et udvalg, som skulle arbejde på mulighederne for at oprette bofællesskaber i kommunen. Allerede fra start bød foreningen på en palet af arrangementer; nattur i ZOO, handicapdag i Tivoli og videoeftermiddage for de unge. Det udviklede sig senere til ”Lørdagsklubben”, som primært bestod af spil, video og musik for de unge. En mangeårig succes, som stadig den dag i dag, står for aktiviteterne for vore børn.


Forældreforeningen har også næsten fra starten været tilknyttet Frivilligcentret, og har dermed meget længe haft sin base på Skovgærdet 4 i Holte. Frivilligcentrets lokaler danner dermed base for både aktiviteter, generalforsamlinger og temamøder.

Vore aktiviteter spænder over en bred vifte af aktiviteter. Faste tilbagevendende begivenheder er fastelavnsfest, sommerfest og julebanko. I mange år har vi også været på bowlingtur, på Frilandsmuseets gøglermarked osv. Årets højdepunkt er maj måneds udflugt. Her tager børn, unge, søskende og voksne på tur rundt i landet. Vi har været på Djursland, i Ribe, på Sydfyn og på Falster.

Temamøder er for forældre og andre pårørende. Her inviterer vi ofte fagfolk eller politikere, som orienterer om særlige initiativer, om ny viden eller som fortæller om kommunens praksis eller visioner. Uanset hvornår du kommer, er alle åbne for at udveksle erfaringer og viden – og give en støttende skulder.

Du kan læse meget mere om hvilke aktuelle tilbud vi har, hvis du trykker på "Arrangementer".

Ud over at tilbyde en række aktiviteter og møder, agerer Forældreforeningen også som talerør overfor myndighederne.

Vi har således en repræsentant i Handicaprådet i Rudersdal Kommune. Forældreforeningen repræsenterer de foreninger, der står udenfor DH, Danske Handicaporganisationer. Det er Forældreforeningens formand Steen Christensen som sidder med ved møderne. Du kan læse mere om deres arbejde her.

Repræsentanter for Forældreforeningen holder også løbende møder med Forvaltningen, hvor vi har lejlighed til at give udtryk for, hvad der rører sig i vore familier. Det er ikke mindst i kraft af disse møder, godt samarbejde med kommunen og en vis portion stædighed, at vi i 2013 endelig kunne fejre, at Rudersdal Kommune åbnede dørene for Bofællesskabet på Langebjerg i Nærum.

Formandsskifte oktober 2014

Forældreforeningen skylder Anne Bonné en stor og varm tak for hendes indsats som formand gennem mere end 11 år.


Anne Bonné har været en ihærdig igangsætter for foreningen med sin store indsigt i de problemstillinger, som vi - som familier - løber ind i. Anne besidder stor diplomatisk sans og har skabt et stabilt  fundament for samarbejde med forvaltningen og politikere samt øvrige interessenter. Fantastiske egenskaber for en formand. Herigennem er der skabt en platform, hvor vi som forening oftest bliver lyttet til og respekteret. Det var i høj grad også Annes fortjeneste, at foreningen i 2013 kunne se bofællesskabet på Langebjerg åbne - efter et vedholdende krav om, at der bør være ordentlige boliger til voksne med udviklingshæmning her i kommunen.  Vi skylder Anne en kæmpe tak for det enorme arbejde – med hjertet på helt rette sted.

Anne meddelte bestyrelsen i starten af oktober 2014, at hun ønskede at trække sig – til stor ærgrelse og bekymring for bestyrelsen. På bestyrelsesmødet d. 6.  november, modtog Steen Christensen massive opfordringer til at varetage arven efter Anne – og blev enstemmigt valgt som formand.


Foreningen - til støtte og glæde