Der er i øjeblikket ingen planlagte aktiviteter. For næste arrangement - hold evt. øje med vores Facebookvæg

Nære Venner i Rudersdal

Alle børn har brug for venner

- men udviklingshæmmede børn har svære betingelser.


Med projektet "Nære Venner" forsøger Forældreforeningen at skabe venskaber på tværs af børnenes handicap og udviklingstrin gennem en række fritidsaktiviteter.

”Lige børn leger bedst”, siger et gammelt ordsprog, og der findes ikke mange ligeværdige venskaber mellem børn i al almindelighed og børn med udviklingshæmning. Og når der samtidig er relativt få børn med udviklingshæmning, er chancerne for at møde én, man klinger med, ikke store. De spirende venskaber, som det lykkes at skabe i børneinstitutionerne, har trange kår, når børnene starter i skole. Med meget forskellige udfordringer og udviklingstrin bliver børn med særlige behov spredt på skoler, som ofte ligger geografisk langt fra hinanden – og næsten alle ligger udenfor Rudersdal Kommune. For forældrene kan det – ud over at skulle tage vare på et handicappet barn – være en uoverskuelig opgave at bistå børnene i at dyrke venskaber langt fra hjemmet. ”Det er da en sorg at erkende, at man har et barn, som ikke er normalt, og sorgen er så meget større, når man er vidne til, at ens barn ingen eller meget få venner får”, det fortæller Mette Bergqvist, mor til Hjalte på 8 år. Forældreforeningen håber at arrangementerne får stor opbakning blandt børn med udviklingshæmning og deres forældre. ”I takt med, at det i stigende grad er svært at få overblik over behandlingstilbud, ny viden og simpelthen en støttende skulder, er det også vigtigt for os forældre, at skabe netværk”, fortæller Mette Bergqvist.

De forskelligartede aktiviteter er allerede i fuld gang. Der har i efteråret '14 været afholdt både "Friluftsliv" og "Musik". Helt bevidst er aktiviteterne dels forskellige - så der er noget for alle interesser - og hver aktivitet gentages 4 gange i træk, så det giver den nødvendige mulighed for forudsigelighed, genkendelighed og tryghed til børnene. Derudover har alle aktiviteterne en stimulerende virkning på børnenes forskellige udviklingsmæssige udfordringer.

Med dette initiativ, som er støttet at Mandrup Philipsens Legat med kr. 20.000,-, forsøger foreningen nu at gøre en særlig indsats for de 5-12 årige børn. Vi takker Mandrup Philipsen for at gøre det muligt.

Link til artikel i Rudersdal Avis

Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte