Behandling og træning af børn

Der gives jvf. Serviceloven dækning for en række udgifter i forbindelse med behandling og træning. Det er værd at nævne, at kommunens opgave er at hjælpe - og at yde hjælp til at I som familie, ved hvilken hjælp, der er nødvendig - altså en vejledningspligt. Meget tyder på, at sagsbehandlerne ikke altid har den nødvendige tid til at gøre dette helt i top. Det kan derfor være en god idé, at sætte sig ind i disse regler også.

 

Den Uvildige Konsulent Ordning beskriver bl.a. Befordringsudgifter i forbindelse med sygehusbehandling, kortere - og længerevarende behandlinger (§11, §86, §52), visse former for medicin, øjenplaster, vedlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi, behandlingsredskaber og hjælpemidler.

 

Læs meget mere her

 

 

 

 

Behandling og træning af børn